Kunstgebit op implantaten

Ruim 25 jaar geleden heeft het implantaat zijn intrede gedaan. Het implantaat is een soort schroefje van zuiver titanium, een materiaal dat door het lichaam goed wordt geaccepteerd. Een implantaat vormt daarmee een solide basis voor een goede verankering van het kunstgebit.

De vooruitstrevende techniek van speciale coatings en andere typen “schroefdraad ” zorgt ervoor dat het succespercentage op ongeveer 98% ligt. Het is dus een zeer betrouwbare techniek. Uw behandelaar zal u, samen met de implantoloog, adviseren over het aantal implantaten dat noodzakelijk is. In veruit de meeste gevallen volstaan twee implantaten.

Op het implantaat kan, zodra dit is vergroeid met het kaakbot, een constructie worden geplaatst die het kunstgebit op zijn plaats houdt. Wij werken samen met het NKOI. De praktijk in Utrecht kan ook doorverwijzen naar implantologie Utrecht .

De kosten van implantaten voor de volledige prothese worden 100% vergoed vanuit de basisverzekering, de eigen bijdrage voor de prothese op implantaten is :

Implantaat gedragen prothese onderkaak  10%
implantaat gedragen prothese bovenkaak 25%

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies

Tel: 0345 505 851