Kosten gebitsprothese

Wat kost een gebitsprothese? Deze kosten zijn persoonsafhankelijk en kunnen per zorgverzekeraar afwijken. Natuurlijk wilt u niet voor onverwachte uitgaven komen te staan. Daarom informeren wij u voorafgaand aan de behandeling wat de kosten en mate van vergoeding zijn. Deze offerte en mate van voorlichting is geheel vrijblijvend.

Verschillende kosten kunstgebit

De totale kosten van een gebitsprothese hangt af van uw behandeling. Voor een vaste gebitsprothese zijn implantaten de basis. Hier leest u meer over deze kunstwortels. Wij adviseren u over het aantal implantaten dat nodig is voor uw prothese. Voor andere behandelmethoden, zoals een klikgebit of uitneembaar kunstgebit, geldt een ander kostenplaatje.

Gecontracteerde praktijk

Wilt u een kustgebit laten maken? Wij zijn een gecertificeerde en gecontracteerde praktijk. Met vrijwel alle verzekeraars hebben we zorgcontracten. Uw verzekeraar betaalt dus het grootste deel van uw gebitsprothese. Ook betekent dit dat wij rechtstreeks contact hebben met uw zorgverzekeraar, dus dat u geen last heeft van administratieve rompslomp.

Vergoedingen volledige gebitsprothese

Een volledige prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt één keer in de vijf  jaar. U betaalt 25% zelf, tenzij u een aanvullende tandartsverzekering heeft. In dat geval ontvangt u mogelijk meer tegemoetkoming. Het rebasen, oftewel het opnieuw passend laten maken van uw kunstgebit wordt voor 95% vergoed vanuit uw basisverzekering, uw eigen bijdrage bedraagt in dit geval 5%

Kosten gebitsprothese inclusief trekken

Wat kost een kunstgebit inclusief tanden trekken? De prijs voor het trekken van uw tanden hangt af van uw aanvullende verzekering en de behandelaar welke deze behandeling uitvoert. Gebeurt dit poliklinisch of door een tandarts? Over de mogelijkheden en kosten lichten wij u graag voor.

Vergoeding implantaatkosten

Voor een vaste prothese zijn tandheelkundige implantaten nodig. Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding hiervan? De kosten van uw implantaten kunt u deels vergoed krijgen. In uitzonderlijke gevallen dekt de basisverzekering uw implantaatkosten. Sommige aanvullende verzekeringen bieden vergoedingen voor implantaten onder uw gebit. We denken hierin graag met u mee.

Implantaten bovenkaak en onderkaak

Voor een klikgebit op implantaten geldt een wettelijke eigen bijdrage. Deze persoonlijke bijdrage voor een prothese op implantaten is 8%, 10% of 17% van de totaalprijs. 8% voor alleen een onder klikgebit, 10% voor alleen een boven klikgebit, en 17% voor een conventioneel bovengebit in combinatie met een klikgebit in de onderkaak.

Implantaten kunstgebit vergoeding

Voor het plaatsen van een gebitsprothese op implantaten is toestemming van de zorgverzekeraar nodig. Dit is een voorwaarde voor het verkrijgen van vergoeding voor de vervaardiging van een nieuwe gebitsprothese. We stemmen samen met u de behandelmethode af. Daarna nemen wij het aanvragen van deze toestemming voor onze rekening.

Goed om te weten

Houdt u altijd rekening met uw eigen risico. Voordat u vergoedingen ontvangt voor uw kunstgebit, wordt dit bedrag eerst opgemaakt. Voor 2018 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-.

Uiteindelijke prijs gebitsprothese

Wat gaat uw gebitsprothese kosten? Om zeker te zijn van de precieze kosten, kunt u het beste direct contact met ons opnemen. We kijken met u mee naar de meest geschikte prothese voor u en geven inzicht in het kostenplaatje. U kunt vrijblijvend kennis maken en bij ons terecht voor advies over de mogelijkheden.

Neem contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek

Tel: 0345 505 851